Uitvaartlocaties

Meride Kennisbank

Elk crematorium en veel begraafplaatsen beschikken over een ruimte om een afscheidsplechtigheid te houden. Deze ruimte wordt meestal aula genoemd.

Artikel verder lezen
Crematorium Hofwijk Aula

Het is vrijwel altijd mogelijk om van tevoren even een kijkje te nemen in de betreffende aula. Dit is belangrijk als u nooit eerder in de aula van uw keuze bent geweest. Hier moet u wel een afspraak voor maken, de uitvaartverzorger kan dat voor u regelen. Het is nodig dat u ongeveer weet hoeveel mensen u kunt verwachten. Uw uitvaartverzorger kan door zijn door grote ervaring u helpen om een juiste inschatting te maken.

Aula begraafplaatsen

Niet elke begraafplaats beschikt over een aula. In kleinere gemeenten ligt de begraafplaats veelal bij of rond een kerk. Deze kan meestal wel gebruikt worden voor de plechtigheid.

Juist hier geldt dat er goed nagevraagd en gecontroleerd moet worden welke de mogelijkheden zijn en vooral wat er ontbreekt en op welke manier dat opgelost kan worden.

Geschikte alternatieven

Nu steeds minder mensen tot een religieuze gemeenschap met eigen gebouw behoren, wordt er steeds vaker uitgeweken naar ruimtes van allerlei aard. Ook komt het voor dat men de aula van het crematorium niet geschikt acht door de sfeer of de grootte ervan. Een geschikt alternatief is altijd te vinden:

 • Thuis
  Een intiem afscheid, met een klein aantal personen, kan soms heel goed thuis georganiseerd worden. Zeker wanneer de overledene thuis is opgebaard. Natuurlijk zijn er voorwaarden:

  • Het aantal mensen moet klein zijn. Beschikt men over een zeer groot huis, dan kan dat natuurlijk wat ruimer genomen worden.
  • Is de overledene niet thuis opgebaard, kan hij/zij dan overgebracht worden naar huis?
 • Een gemeenschapshuis
  In veel gemeenten of stadsdelen is er wel een gemeenschapshuis voor diverse activiteiten. In overleg kan het mogelijk zijn dat hier gelegenheid geboden wordt tot het houden van een afscheidsplechtigheid.
  Vaak zijn daar mogelijkheden tot het schenken van koffie/thee en dergelijke. De uitvaartverzorger zal de locatie goed bekijken en beoordelen of het inderdaad mogelijk is. Immers, de overledene zal er moeten worden opgebaard. De uitvaartkist zal dus goed in- en uitgedragen moeten kunnen worden. Maar ook zal er mogelijkheid moeten zijn om bijvoorbeeld muziek af te spelen.
 • Een kantine
  Wanneer er binding is met een bedrijf dat over een ruime, nette kantine beschikt, dan kan men overwegen daar het afscheid te houden. Het kan zijn dat u zelf aan het bedrijf verbonden bent of dat de overledene dat was. De uitvaartverzorger zal bekijken of er inderdaad geen obstakels zijn en er voldoende faciliteiten zijn om een mooie uitvaart te houden. Dat daar volop gelegenheid zal zijn voor het schenken van koffie/thee of wellicht iets anders, zal duidelijk zijn.
 • Een hotel, c.q. restaurant
  Grotere hotels en restaurants beschikken vaak over ruimtes die ook aan de eisen van een uitvaartplechtigheid voldoen. Er is een geluidsinstallatie, er zijn voldoende stoelen, er zijn ruime mogelijkheden voor catering.
  Ook hier geldt weer dat de uitvaartverzorger, samen met u, goed zal kijken of de ruimte inderdaad aan uw wensen voldoet.
 • Een schouwburg
  Bij heel grote uitvaarten, uitvaarten waarbij enkele honderden mensen verwacht worden, is het het overwegen waard om gebruik te maken van een (kleine) schouwburg. Er zal dan sprake zijn van uitstekende installaties voor beeld en geluid, ruime mogelijkheden voor catering, voldoende parkeergelegenheid, goede bereikbaarheid met openbaar vervoer. Maar vooral voldoende zitplaatsen voor iedere genodigde.
 • Een kerkgebouw
  Ook al behoort men niet tot een bepaalde religieuze groepering, vaak is het mogelijk om een kerkgebouw of plaats van samenkomst te huren voor een uitvaartplechtigheid. Voordeel is dat er voldoende zitplaatsen zullen zijn, maar of de sfeer goed is, dat is een heel persoonlijke smaak. De kerkzaal zal niet aan uw eisen worden aangepast, in die zin dat men beelden, schilderijen of symbolische tekens weg zal willen halen. Of er mogelijkheden zijn voor condoleren en catering moet bij elke kerk bekeken worden.
 • Andere mogelijkheden
  Er zijn meer mogelijkheden te noemen, elke gemeente heeft zo zijn eigen locaties. Uw uitvaartverzorger zal u goed kunnen informeren en raad kunnen geven.

Houdt u bij elke mogelijkheid rekening met het volgende:

 • De sfeer:
  Voelt deze goed? Past deze bij u en bij de overledene?
 • De techniek:
  Is er een microfoon voor sprekers, een muziekinstallatie, mogelijkheid tot beeldpresentatie? Welke zijn de voorwaarden?
 • Rituelen:
  Is er ruimte voor de rituelen die u wilt uitvoeren?
 • Parkeergelegenheid:
  Is er voldoende ruimte? Is deze gratis? Als er betaald moet worden, is er dan ontheffing mogelijk?
 • Openbaar vervoer:
  Is de locatie bereikbaar met openbaar vervoer of zijn er alternatieven vanaf station?
 • Mogelijkheid tot condoleren:
  Is er een aparte ruimte om condoleances in ontvangst te nemen?
 • Mogelijkheid voor catering:
  Is het mogelijk om de belangstellenden iets aan te bieden en zo ja, met wie wordt dat geregeld?
 • Gebruiksvriendelijkheid:
  Zijn er voor mensen met een lichamelijke beperking voldoende voorzieningen?
  Zijn er geen obstakels voor rolstoelgebruikers?
 • Is het mogelijk om de overledene met het door u gekozen vervoer over te brengen?
 • Wat zijn de bijkomende kosten voor deze locatie en in hoeverre worden deze door uw verzekering gedekt?

Uiteraard wordt dit door uw uitvaartverzorger gecheckt.

Goede redenen om naar een alternatief te zoeken is dat men minder gebonden zal zijn aan de duur van de plechtigheid, zoals dat in een crematorium het geval is.
Ook kan de mogelijkheid om de plechtigheid in de avonduren of in het weekend te houden aantrekkelijk zijn.

Na de plechtigheid

Bedenk dat in geval van crematie de overledene niet meer naar de betreffende aula gebracht wordt, maar rechtstreeks naar de ruimte waar het lichaam gecremeerd wordt.
Dit overbrengen naar het crematorium kan door Meride verzorgd worden, maar u kunt als nabestaande ook mee. Niet in ieder crematorium is de ovenruimte vrij toegankelijk. U neemt in dat geval bij de toegangsdeur afscheid. Is de ovenruimte wel toegankelijk voor familie en overweegt u zover met uw dierbare mee te gaan, informeer dan naar het aantal personen dat erbij kan zijn.

De crematie dient uiteraard wel van tevoren aangevraagd te worden. Het tijdstip van crematie is bindend voor het overbrengen van de overledene.

Volgt er een begrafenis op de plechtigheid, dan kan iedereen de rouwauto volgen naar de begraafplaats – als u dat wilt – en neemt u afscheid bij het graf.

Kennismakingsgesprek

Het kiezen van de juiste locatie is niet eenvoudig. Is er (nog) geen sprake van overlijden, dan biedt Meride u de mogelijkheid om in een kennismakingsgesprek een en ander met u te bespreken en te overleggen. Onze uitvaartverzorgers zijn uitstekend opgeleid en beschikken allemaal over zeer ruime ervaring. Zij zullen op al uw vragen een helder antwoord geven. Belt u gerust voor een afspraak op 085 - 401 81 23 (24/7)

Waarom Meride?

Onze uitvaartverzorgers doen hun werk vanuit hun passie voor het steunen van mensen in een moeilijke periode. Ze zijn betrouwbaar, integer en geven u precies de zorg die u wenst.

Meer over Meride lezen

9,2 Onze klanten waarderen Meride met een 9,2

1065 beoordelingen

★★★★★★★★★★

Brochure - Meride Uitvaartverzorging


  Confidental Infomation