Rouwkaarten

Meride Kennisbank

Meride Uitvaartverzorging heeft een ruime selectie aan uitvaartteksten voor u verzameld, bedoeld als handreiking, om datgene wat moeilijk te verwoorden is, toch aansprekend op de rouwkaart te kunnen vermelden.

Artikel verder lezen
Rouwkaarten Kennisbank Meride

De teksten zijn enigszins gerangschikt, onder andere op trefwoord, leeftijd, relatie. U kunt elke tekst gebruiken en aanpassen op uw situatie. Wij gebruiken voor het gemak voornamelijk de zij-vorm.

Opmaak van de rouwkaart

De opmaak van de rouwkaart  is geheel vrij. Toch geven wij een aantal aanwijzingen om fouten of tekortkomingen te voorkomen. Meride raadt u dringend aan om de kaart, ook als u deze helemaal zelf ontwerpt en schrijft, te laten controleren door uw uitvaartverzorger. Uiteraard is de uitvaartverzorger ook heel goed in staat om in overleg met u de kaart helemaal samen te stellen. Rouwgedichten worden ook regelmatig op de rouwkaart gebruikt. Hier treft u veel voorbeelden van rouwgedichten aan.

Algemene aanwijzingen opmaak rouwkaart

 • Hoe meer tekst op de kaart, hoe minder mooi en duidelijk hij is
 • Controleer zorgvuldig namen, adressen, data
 • Staat de datum van overlijden er op
 • Staat de datum, het tijdstip en het adres van de uitvaart er op
 • Maak een keuze: of  ‘in de leeftijd van XX jaar’ of  ‘Amsterdam, XX januari 20XX’
 • Namen van overledene voluit, dan ook de namen van weduwe/weduwnaar voluit
 • De relatie in de boventekst genoemd, hoort terug te komen in de ondertekening. Voorbeeld: “mijn lieve echtgenoot, onze lieve vader, opa en broer”, dan ondertekenen met namen van echtgenote, kinderen, kleinkinderen en broers/zussen. Wilt u geen broers/zussen op de kaart, dan ook niet in de boventekst vermelden, of kiezen voor “namens allen:  naam echtgenote”
 • Persoonlijk correspondentieadres vermijden. Dit om inbraak tijdens de uitvaart te voorkomen. U kunt bijvoorbeeld beter kiezen voor het kantooradres van Meride Uitvaartverzorging. U krijgt per ommegaande alle post doorgestuurd.
 • Houdt een logische volgorde aan in de ondertekst:
  • wanneer en hoe laat en op welk adres kan men persoonlijk afscheid nemen
  • wanneer en hoe laat en op welk adres vindt de uitvaart plaats
  • wanneer en hoe laat en op welk adres is er gelegenheid tot condoleren

Veel voorkomende teksten voor rouwkaarten

Voorbeelden rouwkaart teksten ‘Verdriet’

Verdrietig / met groot verdriet / bedroefd / intens bedroefd

 1. Verdrietig, maar dankbaar dat zij zo van het leven heeft genoten, hebben wij afscheid moeten nemen van …
 2. Verdrietig, maar met grote dankbaarheid dat zij zo lang in ons midden was, geven wij u kennis van het overlijden van …
 3. Verdrietig, maar gesteund door zoveel mooie herinneringen, delen wij u mee dat na een langdurig ziekbed is overleden ….
 4. Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van …
 5. Verdrietig geven wij kennis dat in de leeftijd van 80 jaar is overleden …
 6. Verdrietig geven wij kennis dat, na een leven vol liefde en zorg, op maandag XX januari 20XX, is overleden …
 7. Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van …
 8. Verdrietig dat wij niet langer van haar kunnen genieten, delen wij u mee dat toch nog onverwacht is overleden …
 9. Verdriet overspoelt ons nu voor altijd van ons is heengegaan …
 10. Verdriet en dankbaarheid, onlosmakelijk met elkaar verbonden nu voor altijd is ingeslapen …

Voorbeelden rouwkaart teksten ‘Dankbaar’

geven wij u kennis van / delen wij u mede dat / hebben wij met veel verdriet afscheid moeten van / is overleden / is voor altijd ingeslapen

 1. Dankbaar dat wij haar zo lang in ons leven mochten hebben, geven wij u (met verdriet/verdrietig) kennis van het overlijden van …
 2. Dankbaar voor alle zorg en liefde, geven wij u (met verdriet/verdrietig) kennis van het overlijden van …
 3. Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u (met verdriet/verdrietig) kennis van het overlijden van …
 4. Dankbaar voor al haar liefde, humor en betrokkenheid tot het laatste toe, geven wij u (met verdriet, verdrietig) kennis van het overlijden van …
 5. Dankbaar dat een verder lijden haar bespaard is gebleven, geven wij u (met verdriet/ verdrietig) kennis van het overlijden van …
 6. Dankbaar dat zij onze moeder en oma was, geven wij u (met verdriet/verdrietig) kennis van het overlijden van …
 7. Dankbaar voor haar leven, voor haar liefde, voor haar lach, geven wij u (met verdriet/verdrietig) kennis van het overlijden van …
 8. Dankbaar voor wie zij was, verdrietig dat zij niet meer is, geven wij kennis van het overlijden van …
 9. Dankbaar dat zo een uniek mens onze moeder en onze oma was, geven wij met verdriet kennis van het overlijden van …
 10. Dankbaar was zij tot het laatste voor alle zorg aan haar besteed. Dankbaar maar intens verdrietig zijn wij nu niet meer in ons midden is …

Voorbeelden rouwkaart teksten kort maar krachtig

 1. Heel rustig is van ons heengegaan (is overleden) …
 2. Op XX januari 20XX overleed …
 3. In vertrouwen is heengegaan …
 4. In liefde en vrede is heengegaan (is overleden) …
 5. Onverwacht moesten wij afscheid nemen van …
 6. Tot ons intens verdriet is overleden …
 7. Na een fijn leven (welbesteed leven) nemen wij afscheid van … / is overleden …
 8. Heden is overleden …
 9. Vandaag, XX januari 20XX, is overleden …
 10. Omringd door haar dierbaren is overleden …

Voorbeelden rouwkaart teksten – Religieuze uitvaartteksten ‘God’

 1. In Gods ontferming is opgenomen onze …
 2. Na een rijk gezegend leven is door God tot Zich geroepen onze …
 3. Wij hebben aan Gods liefde toe moeten vertrouwen onze …
 4. Opgenomen in Gods Heerlijkheid onze …
 5. God heeft Thuisgehaald onze …
 6. God heeft in Zijn eeuwig licht opgenomen onze …
 7. Met dank aan God voor Zijn liefde, maar intens verdrietig om het gemis, delen wij u mede …
 8. In het volle vertrouwen dat God niets aan het toeval overlaat, is overleden onze..
 9. Na een leven in groot Godsvertrouwen is overleden onze …
 10. In vertrouwen dat zij nu Thuis is bij haar en onze God, geven wij u kennis …

Voorbeelden rouwkaart teksten – Religieuze uitvaartteksten ‘Heer / HEERE’

 1. Voor altijd geborgen in de handen van zijn Heer en Heiland …
 2. In vertrouwen op haar Heer en Heiland is overleden …
 3. Na een kortstondige ziekte is door de Heere tot Zich genomen …
 4. Voor ons veel te vroeg heeft de Heer tot Zich geroepen en opgenomen in Zijn Eeuwigheid …
 5. Heden heeft de Heere uit ons midden weggenomen …
 6. Op XX januari 20XX is in de volle overtuiging van haar Heer en Heiland overleden …
 7. In zijn ondoorgrondelijke wijsheid heeft het de Heer behaagd tot zich te nemen …
 8. De Heere heeft verlost en Thuisgehaald Zijn kind …
 9. Heden heeft het de Heere behaagd om op Zijn tijd en Zijn wijze tot zich te nemen …
 10. In de verwachting van haar Heere is ontslapen …

Voorbeelden rouwkaart teksten met ‘Heilig Sacrament der Zieken’

 1. Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden haar bespaard is gebleven, delen wij u mee dat, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, heden is overleden …
 2. In vrede en gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken is overleden …
 3. Verdrietig geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan …
 4. Gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken is in de leeftijd van XX jaar overleden …
 5. Verdrietig maar ook dankbaar voor haar leven, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken in volle overgave aan de Heer van ons is heengegaan …
 6. Na een kortstondig ziekbed en na het Heilig Sacrament der Zieken te hebben mogen ontvangen is overleden …
 7. Gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken is, omringd door al degenen die haar zo dierbaar waren, overleden …
 8. Dankbaar dat zij het Heilig Sacrament der Zieken nog heeft mogen ontvangen, delen wij u mee dat onverwacht is overleden …
 9. Het Heilig Sacrament der Zieken gaf haar rust en vrede. Voor altijd ingeslapen onze …
 10. In volle zekerheid des geloofs is, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, voor altijd ingeslapen …

Voorbeelden rouwkaart teksten ‘na een (lange) periode van ziekte’

langdurig ziekbed / kortstondig ziekbed

 1. Na jaren waarin zij dapper streed en zware behandelingen onderging,  hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van …
 2. Ondanks haar niet aflatende optimisme en strijdvaardigheid is voor altijd ingeslapen …
 3. Intens bedroefd, maar met enorm respect voor haar vechtlust tegen haar ziekte, delen wij u mee dat rustig is ingeslapen …
 4. Moegestreden is voor altijd ingeslapen …
 5. Na een moeizame strijd die zij niet kon winnen is voor altijd ingeslapen …
 6. Intens verdrietig, maar ook opgelucht dat haar lijden voorbij is, geven wij u kennis, dat voor altijd is ingeslapen …
 7. Wetende dat zij deze ziekte niet kon overwinnen, heeft in alle rust afscheid van het leven genomen onze …
 8. Na een langdurige, ernstige ziekte is zacht en kalm uit het leven gegleden onze …
 9. Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd niet kunnen winnen. Verdrietig delen wij u mee dat is overleden …
 10. Hoewel wij wisten dat het afscheid niet meer te vermijden was, is voor ons toch nog onverwacht overleden …


Voorbeelden rouwkaart teksten bij overlijden na ongeval

Ongeloof, ontzetting, verbijstering, onbeschrijfelijk, tragisch, noodlottig, onuitsprekelijk, verslagen

 1. Door een tragisch ongeluk is overleden …
 2. Met grote droefenis en verslagenheid delen wij u mee dat, door een noodlottig ongeval, in de bloei van haar leven is overleden …
 3. Verslagen, verbijsterd en onbeschrijfelijk verdrietig delen wij u mee dat door een verkeersongeval uit het leven is weggerukt …
 4. Tijdens haar werk dat haar zoveel plezier en voldoening schonk, is door trieste samenloop van omstandigheden, verongelukt …
 5. In de bloei van haar leven is door een tragisch verkeersongeluk uit het leven weggerukt …
 6. Onbeschrijfelijk is ons verdriet nu wij moeten meedelen dat tijdens de vakantie waar zij zo naar uitgekeken heeft, door een verkeersongeval is overleden …
 7. Een tragisch ongeval tijdens de beoefening van haar zo geliefde sport is haar fataal geworden. Intens verdrietig delen wij u mee dat volkomen onverwacht is overleden …
 8. De gevolgen van een noodlottig verkeersongeval is zij niet meer te boven gekomen. Na uren tussen hoop en vrees is voor altijd ingeslapen …
 9.  Tot ons onuitsprekelijk verdriet is ten gevolge van een ongeluk overleden …
 10. Vol ongeloof en ontzetting moeten wij u vertellen dat uit ons midden is weggerukt …

Voorbeelden rouwkaart teksten bij overlijden baby

 1. Haar leven moeten wij loslaten, in ons leven houden wij voor altijd vast, onze …
 2. In een zee van liefde is ze geboren, op golven van liefde is ze overleden, onze …
 3. Nooit mogen wij haar horen huilen, nooit kunnen wij haar troosten, nooit zien we haar lachen, nooit kunnen wij haar knuffelen, nooit … nooit … nooit …
 4. In zo’n korte tijd heeft ze ons zoveel gegeven, wij zullen altijd van haar blijven houden, …
 5. Het leven van onze kleine schat eindigde nog voor het begon. Wij zijn onbeschrijfelijk verdrietig nu we afscheid moeten nemen van
 6. Ze mocht slechts één dag in ons midden zijn, maar altijd zal ze deel van ons zijn …
 7. Zoveel liefde hebben wij te geven, maar helaas moeten wij afscheid nemen van …
 8. Op XX januari 20XX is onze lieve AAA geboren, er volgden dagen met weinig hoop en heel veel vrees, op XX januari hebben wij haar moeten laten gaan. Wij zijn intens verdrietig.
 9. Ze was nog maar zo klein, ons wondertje, ze was nog niet klaar voor het leven. Als een vlindertje zo licht fladderde ze weg …
 10. De strijd die ons lief klein dochtertje moest leveren om te leven was te zwaar. Onuitsprekelijk groot is ons verdriet nu we haar moesten laten gaan …

Voorbeelden rouwkaart teksten bij overlijden kind/jong volwassene

 1. Wat was je moe, je had zo hard gestreden. Rust maar uit, lieve schat, de pijn hoort nu tot het verleden
 2. Jouw leven was veel te kort, maar tot de laatste dag genoten we van jouw lach.
 3. Houden van het leven was niet genoeg, het leven had in haar geen mogelijkheid meer
 4. Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij. In alle eeuwigheid ben jij …. (Toon Hermans)
 5. Vraag maar niet ‘waarom?’ wij kennen het antwoord niet. Wij zijn stil en ontroostbaar bij het grote verlies van onze lieve
 6. Wat hebben wij veel van haar geleerd, wat zijn wij enorm trots op haar strijdbaarheid, haar dapperheid en niet aflatende liefde …
 7. Na een tijd altijd lachen, kwam een tijd van heel veel huilen. Het werd een tijd van intens leven tot de tijd kwam om te sterven, te vroeg, te jong
 8. Ze heeft haar strijd gestreden met steeds weer nieuwe moed. Helaas heeft zij het niet mogen winnen en hebben wij afscheid moeten nemen van …
 9. Wat valt het ons zwaar om haar los te moeten laten, maar wat gunnen wij haar om verlost te zijn van pijn ….
 10. Het liefste wat wij hebben, het liefste dat ons bindt, hebben wij los moeten laten, ons allerliefste kind …

Voorbeelden rouwkaart teksten na zelfdoding

 1. Na jaren strijd heeft zij gekozen, gekozen dat het zo genoeg is. Met verdriet in ons hart respecteren wij dat ons voor altijd heeft verlaten …
 2. Zij heeft besloten haar eigen weg te gaan, een weg die haar rust en stilte beloofde. Wij hopen intens dat zij dat nu gevonden heeft …
 3. Het kwam niet onverwacht, maar daarom zijn wij niet minder verdrietig nu voor altijd uit het leven is verdwenen onze …
 4. Ongeneeslijk ziek, voor buitenstaanders haast niet te begrijpen, heeft zij gekozen om niet meer verder te leven. Wij missen haar intens …
 5. Na een moeilijke periode heeft voor altijd van het leven afscheid genomen onze …
 6. Er was voor haar geen weg terug, stapje voor stapje is zij het einde tegemoet gegaan, stapje voor stapje heeft ze losgelaten, onze lieve …
 7. Voor ons volkomen onverwacht heeft onze lieve XXX besloten om niet meer verder te willen leven, wij zijn verbijsterd en intens verdrietig om haar eenzaamheid.
 8. Onze …. heeft ons voor altijd verlaten
 9. Haar eigen, innige wens heeft zij zelf vervuld, wij respecteren en houden van ….
 10. Vastbesloten nu het leven haar geen kwaliteit meer bood is voor altijd ingeslapen …

Waarom Meride?

Onze uitvaartverzorgers doen hun werk vanuit hun passie voor het steunen van mensen in een moeilijke periode. Ze zijn betrouwbaar, integer en geven u precies de zorg die u wenst.

Meer over Meride lezen

9,2 Onze klanten waarderen Meride met een 9,2

1066 beoordelingen

★★★★★★★★★★

Brochure - Meride Uitvaartverzorging


  Confidental Infomation