Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van Meride. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om ons werk te kunnen doen. Daarom vinden we het belangrijk dat u weet wat wij met uw gegevens doen, en hoe we ze beschermen tegen misbruik van anderen. Dat leest u in deze verklaring. Het gaat over persoonsgegevens die wij verwerken van medewerkers, klanten en andere relaties.

Meride B.V., gevestigd aan de Huizerstraatweg 111 in Naarden, is verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens van haar klanten. We zijn verplicht ons aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te houden als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Sommige persoonsgegevens laten we door andere bedrijven verwerken. Met deze bedrijven heeft Meride overeenkomsten gesloten die het verwerken van de persoonsgegevens volgens de AVG regelen.

In deze privacyverklaring leest u hoe Meride als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor:

  • Wij hebben in het voortraject gegevens nodig om een offerte te kunnen maken, een voorbespreking/kennismaking te kunnen inplannen en ook om iemand een download link te kunnen sturen.
  • Het regelen en verzorgen van de uitvaart
  • Het opstellen van facturen.
  • Het bepalen van financiële risico’s aan de hand van een kredietscore. Een kredietscore geeft aan of u in staat bent om uw rekeningen te betalen. Hiervoor controleren we uw betalingsverleden. Dit wordt ook wel profilering of kredietprofilering genoemd.

 

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

We hebben uw persoonsgegevens nodig om ons werk te kunnen doen. Dat zijn bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, BSN (indien dit wettelijk noodzakelijk is) en bankrekeningnummer (indien iemand geld van Meride tegoed heeft).

Risicoprofiel

We hebben uw gegevens ook nodig om te bepalen of u de uitvaart kunt betalen. Informatie over schulden en betalingservaringen uit het verleden worden meegewogen in de beoordeling van onze financiële risico’s. Dit noemen we een risicoprofiel.

 

Hoe komen we aan uw gegevens?

Meestal geeft u zelf uw persoonsgegevens aan ons door, bijvoorbeeld door ze in te vullen op onze website. Maar Meride kan ook persoonsgegevens opvragen uit andere bronnen. Dat kunnen openbare bronnen en niet-openbare bronnen zijn.

Persoonsgegevens uit openbare bronnen en niet-openbare bronnen

We gebruiken gegevens uit openbare bronnen, zoals de (registers van de) Kamer van Koophandel, het Kadaster, de Basis Administratie Gebouwen, de Rechtbank/rechtspraak.nl en de Staatscourant. Dit doen we om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en financiële risico’s in te kunnen schatten.

Voor het inschatten van financiële risico’s gebruiken we ook gegevens uit bronnen die niet openbaar zijn, zoals de informatie van commerciële bureaus maar uitsluitend als deze zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) en strikt werken volgens de AVG.

 

Wij leggen contactmomenten vast

Wij hebben contact met u per telefoon, via internet, e-mail, chat, apps of social media. Ook wordt er veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. De persoonsgegevens die wij van u of via social media krijgen, kunnen wij bijvoorbeeld gebruiken om uw vragen te beantwoorden of de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

 

Wij nemen telefoongesprekken op

We kunnen opnames maken van de telefoongesprekken die we met u hebben. De opnames gebruiken we om onze medewerkers te trainen en te coachen, zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn. Daarnaast nemen we bijvoorbeeld de telefoongesprekken op waarin een transactie-opdracht wordt gegeven. Dan kunnen we als het nodig is terugluisteren wat wij met u hebben afgesproken. We kunnen met deze informatie bijvoorbeeld ook de informatie op de website of de toelichtingen voor klanten aanvullen en verbeteren.

 

Wij gebruiken cookies op onze websites

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. We plaatsen altijd functionele cookies. Deze zorgen voor een goede werking van onze website. Voor andere cookies (zoals tracking cookies) informeren we u eerst hoe u deze kunt uitzetten. Surft u verder op onze website dan worden deze cookies geplaatst. De gegevens die wij krijgen via deze cookies gebruiken wij om u aanbiedingen te sturen en advertenties te laten zien die bij u passen. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

 

Wie ontvangen uw gegevens?

Wij geven uw persoonsgegevens ook door aan andere bedrijven. Dit zijn onder andere onze samenwerkingspartners bij het verzorgen van de uitvaart (zoals bijvoorbeeld het crematorium of de begraafplaats, de drukker van het rouwdrukwerk en/of de bloemist die het rouwbloemstuk moet bezorgen), bank- en verzekeringsinstellingen die betalingsverkeer regelen en eventuele uitvaartpolissen uitkeren en overheidsinstanties waaraan wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven, zoals de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden.

 

Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

  • U geeft zelf toestemming voor het gebruik van uw gegevens.
  • We hebben een overeenkomst met elkaar.
  • Omdat we dit wettelijk verplicht zijn.
  • Ook verwerken wij de (geanonimiseerde) gegevens voor interne analyses die onze helpen de bedrijfsvoering te verbeteren.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien en te laten wijzigen.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen of om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een verzoek naar uitvaartverzorging@meride.nl en geef aan dat het gaat om een verzoek persoonsgegevens. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee zodat we zeker weten dat u de persoon bent die het verzoek doet. Op deze kopie maakt u uw pasfoto en Burgerservicenummer zwart. Dit om privacy te beschermen. U krijgt binnen 1 maand een overzicht van uw gegevens of een reactie op uw verzoek.

 

Toestemming

Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.

 

Klachtrecht

U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook als Meride niet voldoet aan uw verzoek tot inzage, correctie, bezwaar, beperking, wissing of overdracht van uw persoonsgegevens, kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u niet tevreden bent over hoe de klacht wordt opgelost, kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechter.

 

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Meride neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. De maatregelen die wij nemen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij maken hier met de verwerkers afspraken over en evalueren regelmatig de genomen maatregelen en laten die zo nodig aanpassen.

 

Externe links

Deze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Die kunt u lezen in de privacyverklaringen op deze websites.

 

Bewaren

Bij veel gegevens worden de wettelijke termijnen als minimum gehanteerd. Als er geen wettelijke termijn is, bewaart Meride de gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in elk geval acht jaar na onze dienstverlening verwijderd of onomkeerbaar anoniem gemaakt.

Verwerking buiten de EU en EER

Meride laat in principe geen gegevens verwerken buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Wilt u weten welke persoonsgegevens worden verwerkt? U heeft recht om uw gegevens in te zien. Zie voor meer informatie hierover de paragraaf Wat zijn uw rechten?

 

Vragen en contact

Heeft u vragen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met Meride. Stuur een e-mail naar uitvaartverzorging@meride.nl of stuur een brief aan: Meride B.V., Huizerstraatweg 111, 1411 GM Naarden.

 

Wij kunnen de privacyverklaring aanpassen

Meride heeft altijd het recht om deze privacyverklaring te veranderen. Bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsactiviteiten, online diensten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak. Lees daarom zo nu en dan deze privacyverklaring door. Dan weet u wat er is veranderd. U krijgt automatisch bericht als er grote veranderingen in de privacyverklaring zijn.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 11 september 2019

Confidental Infomation