Uitvaart voorbereiden

Vaak komt een overlijden niet onverwacht. Om u vooraf te begeleiden en bij te staan, heeft Meride de afdeling Voorzorg. Loopt u met vragen rond? Wilt u weten wat een begrafenis of crematie kost? Vraag u zich af wat er allemaal mogelijk is?

Lees meer
Vrijblijvende voorbespreking bij Meride

Misschien vindt u het prettig om uw zaken vast geregeld te hebben. Neem dan contact op met een medewerker van onze afdeling Voorzorg. U kunt dan uw vragen stellen of een afpraak maken voor een vrijblijvend gesprek met een uitvaartverzorger van Meride.

Onze afdeling Voorzorg

U kunt onze afdeling Voorzorg gerust benaderen voor:

  • Antwoorden op al uw vragen rondom een overlijden en de uitvaart. Bel 085 - 401 81 23 (24/7) of stuur een e-mail naar klantenservice@meride.nl
  • Een kosteloos kennismakingsgesprek met de uitvaartvaartverzorger bij u thuis. In dit gesprek kunt u al uw vragen stellen en uw wensen kenbaar maken.
  • Een vrijblijvende en duidelijke offerte voor een uitvaart op basis van uw wensen. Vraag hier een offerte aan voor een begrafenis of crematie.
  • De praktische boeken van Meride over de afwikkeling van nalatenschappen. In deze boeken worden alle punten belicht waarmee nabestaanden te maken krijgen.
  • Het vastleggen van uw uitvaartwensen in ons digitale archief, zodat uw nabestaanden weten wat u wilt.

In ieder geval zult U zelf ook reeds over een aantal zaken moeten beginnen na te denken. Voor U gemak hebben we hieronder alvast een aantal punten genoemd.

Testament

In een testament of codicil kunt u uw laatste wil vastleggen. Een testament is alleen nodig als u wilt afwijken van de wettelijk vastgelegde regels voor erven. U kunt een testament laten opmaken bij de notaris.

Lees meer

Wilsverklaring

In een wilsverklaring zet u op papier welke medische behandelingen u wel of juist niet wilt aan het einde van uw leven. Bijvoorbeeld geen reanimatie bij een hartstilstand. Of dat u bij ondraaglijk lijden euthanasie wilt. U stelt deze verklaring op voor een situatie waarin u uw wensen niet meer kenbaar kunt maken. Het maakt niet uit of u uw wensen typt of met de hand opschrijft.

Lees meer

Grootte van het gezelschap

Een van de eerste praktische zaken om duidelijk te krijgen is de grootte van het gezelschap dat u uitnodigt voor de afscheidsceremonie. Dit heeft niet alleen consequenties voor de mogelijke locatie, maar heeft ook een belangrijke invloed op het totale kostenplaatje van de uitvaart.

Adressenlijst

Vaak zien we dat na het overlijden van een dierbare de familie plotseling zich realiseert dat er geen adressen, email, of WhatsApp lijst klaar ligt van de personen die op de hoogte wil brengen van het verlies (en uitnodigen voor het afscheid). Dan moet in allerijl een lijstje in elkaar gedraaid worden, terwijl men al zoveel andere zaken en emoties aan het hoofd heeft.

Nadenken over verdere details

Ook wanneer U op hoofdlijnen de uitvaart heeft vormgegeven, blijven er nog een aantal details over waar t.z.t. ook een beslissing over genomen dient te worden. We snappen dat het U best kan duizelen van al die keuzes. Daarom hebben we voor U al wat suggesties voor U klaar gezet.

Lees meer