Afro Surinaamse uitvaart

Zoals er bij een westerse uitvaart een heel scala van tradities, gewoonten en mogelijkheden bestaat, zo is dat ook bij de Afro-Surinaamse uitvaart het geval. Meride Uitvaartverzorging is zich dat terdege bewust. Een groot verschil tussen beide culturen is dat westerse gewoonten over het algemeen zeer ingetogen zijn en Surinaamse tradities juist uitbundig en intens worden doorleefd. Algemeen kenmerkend voor een Surinaamse uitvaart is dat het overlijden niet als eindpunt wordt ervaren, maar als overgang van de ziel naar een andere, eeuwige vorm van leven. En dat deze overgang door traditionele rituelen zo goed mogelijk begeleid moet worden.

Uw Afro Surinaamse uitvaart in zorgzame en ervaren handen

De Meride uitvaartverzorgers staan open voor elke vorm van traditie en rituelen. Hun ruime ervaring met uitvaarten binnen verschillende culturen is een uitstekend uitgangspunt voor een goed advies en goede begeleiding, ook bij een Surinaamse uitvaart.

Surinaamse doodsrituelen

Deze rituelen, overgangsrituelen of Surinaamse doodsrituelen genoemd, hebben meerdere functies. Het erkennen van deze verschillende functies vraagt van de uitvaartverzorger een goed inzicht en organisatie, zodat nergens een knelpunt in tijd ontstaat. Allereerst de spirituele functie; de begeleiding van de overgang van het wereldse bestaan naar een eeuwig leven in het hiernamaals. De sociale functie; de uitvaart wordt door heel veel mensen bezocht en intens met elkaar beleefd. Daarnaast ook de functie van rouwverwerking. Immers, alle uitingen van emoties, zowel huilen als lachen, mogen er zijn, mogen geuit, gehoord en gezien worden.

Dede oso of dodenwake

Eveneens een belangrijk ritueel bij een Surinaams afscheid is de dodenwake, de dede oso. Deze wordt op de avond voor de begrafenis gehouden in het huis waar de overledene heeft gewoond. De overledene wordt op deze avond door familie, vrienden en kennissen herdacht. Niet alleen door uitingen van verdriet, maar ook vrolijke verhalen worden verteld. Er wordt dus zowel gehuild als gelachen! Vaak wordt er ook gezongen, soms door een daarvoor uitgenodigde voorzanger. Iedereen heeft gelegenheid om afscheid te nemen.

Verzorging van de overledene

Er zal ook een rituele wassing georganiseerd worden, de wasi dede. Deze wassing vindt, indien mogelijk, op de dag van de begrafenis plaats. Is daar in het sterfhuis geen plaats voor, dan zorgt Meride dat de overledene overgebracht wordt naar een daarvoor geschikte ruimte. Deze rituele wassing wordt over het algemeen door een zogenaamde was- of aflegvereniging uitgevoerd, de dinari. De wassing kan vele uren in beslag nemen. Er wordt gezongen en er worden teksten opgezegd. Het is dan ook van belang dat de ruimte en de beschikbare tijd zonder meer voldoende is. De overledene wordt in de uitvaartkist gelegd en er is gelegenheid om afscheid te nemen. Heeft de overledene jonge kinderen dan worden deze driemaal over de baar getild. Vaak wordt ook van elk kind een koord van zijn of haar lengte in de kist meegegeven.

Surinaamse begrafenis

Tijdens de samenkomst die voorafgaat aan de begrafenis worden rouwliederen gezongen. Vaak is dit in een kerk, maar ook een aula op de begraafplaats kan daarvoor gebruikt worden. Wit is een belangrijke kleur qua kleding en hoofddoek. Ook worden wel witte ballonnen gebruikt om de uitvaart te versieren. En natuurlijk kan er gezorgd worden voor een witte rouwauto. Na afloop van de dienst wordt de kist met de overledene op de schouders genomen door dragers, familieleden of vrienden. Met zwierige passen en schijnbewegingen, onder met overgave gezongen liederen en vaak voorafgegaan door een aantal muzikanten, wordt de overledene als het ware naar het graf gedanst.

Periode van rouw

In de dagen na de begrafenis volgen er nog een aantal bijeenkomsten om de overledene te herdenken, steeds met grotere tussenpozen. Langzamerhand worden de banden met de overledene verbroken en wordt hij of zij als het ware losgelaten. De hele uitvaart, van overlijden tot en met de laatste bijeenkomst is in feite één geheel van handelingen om uitgebreid afscheid te nemen. Dit in grote tegenstelling tot de westerse cultuur waarin het afscheid binnen enkele dagen is afgerond. Daarbij krijgt men vaak al in deze periode met zakelijke beslommeringen te maken, maar ook hierbij biedt Meride een helpende hand als dit gewenst is.

Cultuurverschillen, ook binnen de Surinaamse uitvaart

Vermenging van culturen en religies, contacten met westerse uitvaartbedrijven en hun mogelijkheden, dit alles zorgt voor veel verschillen, ook binnen de Surinaamse uitvaart. Kennis van achtergronden en daarbij het vermogen om voldoende ruimte te scheppen en de juiste sfeer te creëren is de kracht van de Meride uitvaartverzorgers.

Betere uitvaart, betere prijs

  • Ten opzichte van Dela, Yarden of Monuta zijn wij tot 40% goedkoper*
  • Uw naturapolis is zelfs 10% meer waard

En goed om te weten: klanten waarderen ons met een 9,2.

Jaja, dat zal wel … (check hoe ‘t zit)

* gebaseerd op informatie op website van Dela, Yarden en Monuta en afhankelijk van het gekozen product/aanbieder

Oriënterend gesprek of voorbespreking

Een goed uitgangspunt is een oriënterend gesprek, een voorbespreking, welke geheel gratis en vrijblijvend is. Een dergelijk gesprek kan veel onduidelijkheid wegnemen, wensen kunnen kenbaar gemaakt worden en ook de financiële consequenties worden dan reeds duidelijk.

Oriënterend gesprek inplannen

Ziet u door de bomen het bos niet meer?

  • Wij staan altijd klaar, ook om even een vraag te beantwoorden
  • Jarenlange ervaring
  • Een hoge klanttevrenheidsscore

U kun altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze uitvaartverzorgers inplannen. Dan kunt u zelf ervaren of het 'klikt' en natuurlijk al uw vragen stellen.

Kennismaking plannen

Kennismaking plannen
Confidental Infomation