Uitvaarthulpdirect: de toegestoken hand door Meride

De dagelijkse praktijk leert dat mensen die geconfronteerd worden met een overlijden zich volkomen overvallen kunnen voelen door de situatie. Het is aan te raden dan direct met deskundigen contact op te nemen. Deskundigen, die naast empathie vooral over brede kennis en ervaring beschikken. Daarvoor heeft Meride Uitvaartverzorging het label ‘Uitvaarthulpdirect’ in het leven geroepen.

Artikel verder lezen
Uitvaarthulpdirect: de toegestoken hand door Meride

Directe hulp geeft rust en ruimte in aanloop tot de uitvaart

Zeker bij een onverwacht overlijden is het van groot belang dat men de tijd als bondgenoot neemt. Onnodig overhaasten, onoverzichtelijke invulling van deze intensieve dagen zijn uit den boze. Meride zorgt dat er ruimte is voor het eerste rouwen, en gaan met nabestaanden stap voor stap door het proces, opdat zij zich volkomen gesteund voelen. De Meride-uitvaartbegeleider heeft dagelijks contact en houdt de vinger aan de pols.

Zakelijke kant van de uitvaart

De neiging bestaat om de financiële kant van de uitvaart te bagatelliseren. Niet zelden leidt dit tot een onaangename nasleep. Het is wel degelijk belangrijk om te weten hoe de factuur eruit zal zien en of er voldoende middelen zijn om de uitvaart te bekostigen. Is er een verzekeraar? Welk bedrag keert deze uit? Hoe eventueel te bezuinigen? Wat zijn er aan alternatieven? De Meride-uitvaartverzorger adviseert en stelt tijdig een glasheldere begroting op en spreekt deze goed met de nabestaanden door.

Invulling van de uitvaart

De mogelijkheden zijn legio. Van groots tot heel intiem. Van buitensporig kostbaar tot zonder meer betaalbaar. Naast het gangbare zijn er ook afwijkende keuzes te maken, mits men binnen de grenzen van de wet blijft. Er is veel wat men zelf kan doen, als daar behoefte aan is. De keuze om juist alles uit handen te geven en daardoor de uitvaart intens te beleven, is er ook.
Professionele begeleiding en juiste voorlichting zijn van wezenlijk belang voor de invulling van een uitvaart, waar met een goed gevoel op teruggekeken kan worden.

De toegestoken hand van Meride

Bij elk overlijden en zeker bij een onverwacht overlijden is empathie alleen onvoldoende. Directe hulp door deskundigheid en ervaring, inzet en grote betrokkenheid is het gereedschap waarmee gewerkt dient te worden. Meride werkt uitsluitend met vakmensen die dit in hun mars hebben.

Heeft u direct hulp nodig?

Via www.uitvaarthulpdirect.nl en 085 - 401 81 23 (24/7) kan een overlijden gemeld worden. U ontvangt dan direct de juiste begeleiding.

Heeft u liever persoonlijkere hulp nodig?

Bel voor professionele en warme persoonlijke hulp bij een overlijden 085 - 401 81 23 (24/7).

Confidental Infomation