Meride, de deskundige partner in een voorgesprek

Een overlijden op korte termijn betekent veel emotie in de dagen of weken die daaraan voorafgaan. Om in deze periode over de aanstaande uitvaart te praten, vindt men vaak te confronterend. Echter, onuitgesproken en dus onbeantwoorde vragen kosten zowel de betreffende als de nabestaanden onnodig veel energie. Vraag uitvaartverzorging@meride.nl/ of 085-40 18 123 een voorbespreking aan en een Meride-deskundige op uitvaartgebied zet alles voor u op een rijtje. Dit voorgesprek is gratis en volkomen vrijblijvend.

Artikel verder lezen
Meride, de deskundige partner in een voorgesprek

Primaire vragen over een aanstaande uitvaart

In hoeverre wil de betreffende betrokken worden bij de invulling van het naderend afscheid. Wil hij/zij gekend worden in beslissingen of laat hij/zij het bewust over aan de naasten? Zijn er wensen van de betreffende bekend? Heeft deze wellicht een afwijkend idee van het gangbare? En in hoeverre kan en wil men daarin tegemoetkomen? De Meride-deskundige luistert, inventariseert en geeft advies.

Zakelijke kant van de uitvaart

Het lijkt niet kies om over de financiële kant van de uitvaart te spreken. Het is echter niet reëel om dat terzijde te schuiven. Wat gaat de uitvaart kosten en hoe kan men voorkomen dat deze kosten onnodig oplopen? Zijn er voldoende financiële middelen om dezekosten te betalen? Is er een verzekering en wat gaat deze uitkeren? Welke wegen kan men bewandelen als de financiële kant voor problemen zou kunnen zorgen?
De uitvaartverzorger stelt voor u een glasheldere begroting op.

Vormgeving van de uitvaart

In principe is alles mogelijk, mits men de wettelijke richtlijnen niet overschrijdt. De Meride-deskundige is uitermate professioneel. Voor schijnbaar onmogelijke wensen zijn vaak goede alternatieven voorhanden. Zo wordt het afscheid van begin tot einde een persoonlijk afscheid, volkomen passend bij de betreffende, volkomen passend bij de nabestaanden. Een afscheid waar men naast het verdriet en de weemoed, met een heel goed gevoel op terug kan kijken.

Rust en ruimte in aanloop tot het afscheid

Het bespreekbaar maken van de uitvaart is verre van gemakkelijk. Maar wie deze stap neemt, zal ervaren dat de duidelijkheid die het oplevert, vooral voor rust en ruimte zorgt. Rust en ruimte, waardoor alle aandacht gericht kan worden op het nu. Een gesprek met een Meride-deskundige ontzorgt.

Wij bieden u een gratis voorbespreking aan

Omdat Meride het belang van een voorbespreking met kracht wil onderstrepen, biedt zij dit gesprek geheel gratis en vrijblijvend aan. Bel 085 – 40 18 123 en er wordt een afspraak gemaakt waar en wanneer u dat schikt.

Confidental Infomation