Wat te doen na overlijden?

Na een overlijden moeten veel praktische zaken afgehandeld worden. In korte tijd moet u veel keuzes maken en beslissingen nemen. Hieronder vindt U een praktisch overzicht van de belangrijkste zaken die U direct moet regelen.

Opbaren en verlies verwerken

Direct regelen

  • Bij een overlijden thuis: neem contact op met de huisarts of zijn of haar waarnemer. In het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts automatisch geïnformeerd bij een overlijden.
  • Neem vervolgens contact op met Meride Uitvaartverzorging 085 - 401 81 23 (24/7). Wij zijn dag en nacht, doordeweeks en in het weekend, bereikbaar.
  • Bij overlijden op reis: bel de alarmcentrale van de reisverzekering.
  • Bij een sterfgeval na een ongeluk: bel de verzekeringsmaatschappij.

Opzoeken en klaarleggen

  • Zoek uit of de overledene een uitvaartverzekering heeft en leg de polis(sen) van de eventuele verzekering klaar. Kijk hiervoor in zijn of haar administratie of vraag uw familieleden of andere naasten of zij hier informatie over hebben.
  • Ga na of de overledene een testament of een wilsbeschikking heeft. Zijn of haar uitvaartwensen staan daar misschien in. Ook dit kunt u vinden in de administratie of via familieleden of andere naasten.
  • Zoek een identiteitsbewijs en/of het trouwboekje van de overledene.
  • Bepaal aan wie u rouwkaarten wilt sturen en maak een adressenlijst aan. Overleg vervolgens met de uitvaartverzorger van Meride wanneer de rouwkaarten het beste verstuurd kunnen worden.
    Zoek kleding uit voor de overledene.
Confidental Infomation