Als een dierbare overlijdt, kunt u dit 24 uur per dag melden bij Meride Uitvaartverzorging via 085-40 18 123. Wij helpen u met het regelen van de uitvaart.

Wat wij direct moeten weten is of een arts het overlijden al heeft vastgesteld en wat de naam en geboortedatum van de overledene zijn. Ook vragen we naar de plaats en het tijdstip van overlijden. Als het nodig is, brengen we de overledene over naar een uitvaartcentrum.

Uitvaart doorspreken

Nadat bovenstaande geregeld is, spreekt u met onze lokale uitvaartverzorger af wanneer u de uitvaart met hem of haar door wilt bespreken. Klik hier voor onze ‘checklist uitvaart regelen’.