Bel 24/7 bij overlijden

085 - 4018123

Home » Uitvaart Regelen » Multiculturele uitvaart

Multiculturele uitvaart

Door de multiculturele samenstelling van de bevolking is Nederland verrijkt met heel verschillende rituelen bij de grote momenten in het leven. Rituelen bij een huwelijk, een geboorte, maar vooral bij het overlijden en de uitvaart.
Begrip en kennis van culturele achtergrond van mensen zijn altijd essentieel, zeker bij het afscheid van een geliefd persoon.
Meride Uitvaartverzorging stelt hoge eisen aan zijn uitvaartverzorgers op multicultureel gebied, qua ervaring, kennis en inlevingsvermogen. De wensen, rituelen en gewoontes van de familie die een beroep op Meride doet, van welke afkomst ook, staan te allen tijde centraal. 
Meride regelt, zorgt en begeleidt met kennis en begrip volkomen in de traditie van de desbetreffende cultuur.

Doorklikken naar:

Islamitische begrafenis
Joodse uitvaart
Chinese begrafenis
Afro-Surinaamse uitvaart
Hindoestaanse uitvaart
Kaapverdische uitvaart

Islamitische begrafenis

islamitische begrafenis

De Islamitische gemeenschap bestaat uit meerdere groepen van verschillende afkomst. Ieder groepering heeft zijn eigen gewoonten en rituelen. Maar Meride begrijpt en onderkent dat alle handelingen voortkomen uit de overkoepelende boodschap: Het is Allah die het leven geeft en Allah die het leven neemt. Hoewel lang niet elke moslim met regelmaat een moskee bezoekt, spelen de islamitische voorschriften altijd een bepalende rol bij het overlijden en de uitvaart. Meride gaat in het artikel ‘Islamitische uitvaart’ nader in op de verschillende rituelen.

Hulp nodig? Bel 085-40 18 123 of vraag een offerte aan

 

Joodse uitvaart

Joodse uitvaart

Het merendeel van de Joodse bevolking woont in Amsterdam en Amstelveen. De Joodse gemeenschappen die buiten deze gemeenten bestaan worden met de naam Mediene aangeduid. Binnen de totale Joodse gemeenschap bestaan meerdere stromingen. Meride weet dat in het Joodse geloof het leven absoluut centraal staat. En dat vanuit dat perspectief met respect en eerbied wordt omgegaan met de dood. Rondom het overlijden en de uitvaart bestaan duidelijke voorschriften die het geheel van sterven, begraven en rouwen beschrijven. In het artikel ‘Joodse uitvaart’ leest u meer.

Hulp nodig? Bel 085-40 18 123 of vraag een offerte aan

 

Chinese begrafenis

chinese begrafenis

Een van de oudste allochtone bevolkingsgroepen in ons land wordt gevormd door Chinezen. Omdat de herkomst van Chinezen zo divers is, kan men moeilijk van Chinese gemeenschap spreken. Alleen China zelf is al zo’n enorm gebied, dat niet elke Chinees uit China dezelfde culturele achtergrond heeft. Verder zijn er Chinezen uit Indonesië, uit Suriname, uit Vietnam, uit Hong Kong. Al naar gelang van het gebied van herkomst zijn er voorschriften en rituelen die bij een uitvaart een rol spelen. Meride heeft ervaren dat bij vrijwel alle Chinezen een sterke band bestaat tussen de levenden en de doden, dat een dodencultus een belangrijke plaats in het leven heeft. Lees hier veel meer over Meride en het verzorgen van een Chinese begrafenis.

Hulp nodig? Bel 085-40 18 123 of vraag een offerte aan

 

Afro-Surinaamse uitvaart

Surinaamse begrafenis

De oorspronkelijk uit Afrika afkomstige Surinamers, ook wel Creolen genoemd, zijn een bevolkingsgroep waarbinnen een uitvaart heel verschillend kan zijn. Sommigen houden vast aan de hele oude tradities, uit de Winti-religie, anderen zijn daar losser in en passen hun rituelen meer aan de heersende behoeften aan. De meeste Creolen zijn protestants, sommigen Rooms-Katholiek, maar daarnaast of daarbij is de traditionele Winti-religie ook van belang. Wel ziet en ervaart Meride een duidelijke overeenkomst; de rituelen vanaf het verzorgen van de overledene tot en met de begrafenis zijn uitgebreid en intensief. De hele periode van sterven, begraven en rouwen wordt met overgave ingevuld en beleefd. Ons uitgebreide artikel over Surinaamse uitvaarten leest u hier.

Hulp nodig? Bel 085-40 18 123 of vraag een offerte aan

 

Hindoestaanse uitvaart

Hindoestaanse uitvaart

Ook uit Suriname afkomstig zijn de Hindoestanen. Hun verre oorsprong ligt in India. Het hindoeïsme, een hele oude religieuze traditie uit India, heeft als centraal uitgangspunt het geloof in één goddelijke oerbron, het Brahman. Meride begrijpt de gedachte en overtuiging dat alles uit deze bron voortkomt en alles daarin terugkeert. Om dit na het overlijden zo snel mogelijk tot stand te brengen worden de doden gecremeerd. Dit in tegenstelling tot bovengenoemde groeperingen, die hun doden begraven. De re-incarnatiegedachte speelt een grote rol en de rituelen bij het overlijden en de uitvaart zijn daarop afgestemd. Lees hier veel meer over Hindoestaanse uitvaarten.

Hulp nodig? Bel 085-40 18 123 of vraag een offerte aan

 

Kaapverdische uitvaart

kaapverdische uitvaart

Deze bevolkingsgroep heeft zijn verre oorsprong in Afrika. Door de eeuwen heen is men door de slavernij over grote gebieden verspreid, na de tweede wereldoorlog hebben velen zich in Nederland gevestigd. De meeste Kaapverdianen zijn rooms-katholiek en hun uitvaartrituelen zijn voor de katholieke autochtone Nederlanders dan ook herkenbaar. Een van de verschillen die Meride heeft ervaren is de grote onderlinge betrokkenheid. Bij een uitvaart komen honderden mensen om hun respect aan de overledene en de familie te tonen. Toch is dat niet het enige dat kenmerkend is. Lees hier veel meer over Meride en over Kaapverdische uitvaarten.

Hulp nodig? Bel 085-40 18 123 of vraag een offerte aan

 

Multiculturele uitvaartrituelen en rouwverwerking

De grootste bevolkingsgroepen van allochtone afkomst zijn hierboven genoemd. Ondanks overkoepelende rituelen en gewoonten zijn er ook binnen elke groepering verschillen. De uitvaartverzorgers van Meride staan garant dat wensen en rituelen, van welke religie of overtuiging dan ook, met respect worden opgevolgd, georganiseerd en uitgevoerd. Meride stelt zich tot doel dat van elk medemens, van welke afkomst dan ook, op zijn of haar vertrouwde wijze afscheid wordt genomen. Meride zet zich dan ook voor 100% in om elk afscheid naar volle tevredenheid van de familie uit te voeren.

Ook voor een multiculturele uitvaart bent u bij Meride aan het goede adres.

Een voorbespreking kan daar zekerheid en helderheid in geven, deze is gratis en vrijblijvend.
Belt u gerust voor een afspraak met 085-40 18 123

Door het toenemende aantal moslims is de islam hier uitgegroeid tot de derde grote godsdienst. Dat dit consequenties heeft vo...

Lees meer
islamitische begrafenis

Over het hele land verspreid wonen mensen die wel van joodse afkomst zijn, maar niet volgens de geboden leven. Men is bijvoor...

Lees meer
Joodse uitvaart

Chinese migranten van over de hele wereld vestigden zich gedurende lange perioden in Nederland, vooral in de vorige eeuw. Ied...

Lees meer
chinese begrafenis

Wanneer iemand van Kaapverdische afkomst is overleden, wordt deze over het algemeen niet thuis opgebaard, zoals dat in Kaapve...

Lees meer
kaapverdische uitvaart

Zoals er bij een westerse uitvaart een heel scala van tradities, gewoonten en mogelijkheden bestaat, zo is dat ook bij de Afr...

Lees meer
Surinaamse begrafenis

Zoals voor de meeste geloofsrichtingen geldt, bestaat ook het Hindoeïsme uit meerdere religieuze stromingen. Een samenbinden...

Lees meer
Hindoestaanse uitvaart