Onze uitvaartverzorger

bij u in de buurt
 • Home » Kennisbank » Rouwgedichten

  Rouwgedichten

  Meride Uitvaartverzorging biedt u een lijst met voorbeelden van rouwgedichtens die gebruikt kunnen worden op de uitvaartkaart.

  • Rouwgedichten zijn korte gedichtjes speciaal voor als een dierbaar iemand is overleden. Deze bijzondere rouwgedichten worden vaak gebruikt voor rouwkaartjes.
  • De rouwgedichten kunnen zowel op de voorzijde van de kaart als op de binnenzijde gedrukt worden. Als de auteur bekend is, dan hoort zijn naam vermeld te worden.
  • De Meride uitvaarverzorgers kunnen u adviseren bij het kiezen van uw rouwgedicht indien nodig.
  • Meride bevat een lijst met de volgende rouwgedichten: ziekte, ongeval, baby, kind, Toon hermans, Religieuze, spreuken & psalmen, diverse rouwgedichten.
  • U kunt eventueel ook teksten op de grafsteen laten zetten deze zijn altijd zeer persoonlijk. Er is dan ook heel veel mogelijk. Van enkel een aanheftekst tot persoonlijke gedichten.

  Voor de verdere aankondiging op de rouwkaart vindt u in de kennisbank van Meride onder het kopje rouwkaarten een ruim aanbod van daarvoor te gebruiken teksten.

   

  Rouwgedichten na ziekte

  1. Je wereld werd steeds kleiner
   de deur ging langzaam dicht.
   Iedere dag toch verder
   jouw reis naar het eeuwige licht.
   Zoveel vragen zonder antwoord
   wat ging er in je om?
   Niemand kan het nog vertellen
   niemand die weet waarom.
  2. Herinner mij, herinner mij in stralende zon,
   hoe ik was toen ik alles nog deed en kon.
  3. Er zijn geen woorden voor een zieke
   van wie je weet zij redt het niet.
   Je streelt haar wang, je ziet haar ogen,
   je bent bevangen door verdriet.
   Toch ben je dankbaar voor het einde
   dat na zoveel moedig strijden kwam,
   omdat het niet alleen haar leven
   maar ook haar lijden overnam.
  4. Langzaam ben je van ons weggegleden,
   elke dag een beetje meer.
   Telkens werd je weer iets ontnomen,
   de vrouw van vroeger was je niet meer.
   Wij zagen heel goed je stille verdriet
   maar helpen konden wij je niet.
   Het is een gemis, een stille pijn,
   dat je nooit meer bij ons zult zijn.
  5. Sterven doe je niet ineens
   Maar af en toe een beetje
   En alle beetjes die je stierf
   ‘t is vreemd, maar die vergeet je
   Het is je dikwijls zelf ontgaan
   Je zegt: “ik ben wat moe”,
   Maar op een keer dan ben je
   Aan je laatste beetje toe.
   Toon Hermans

  Rouwgedichten na een ongeval

  1. Zij was er altijd
   voor iedereen
   met raad en daad
   nog zoveel te doen
   zoveel te geven
   nog niet klaar
   in dit leven…..
  2. Een groot gemis
   een groot verdriet.
   Maar herinneringen
   vervagen niet.
  3. We staan niet altijd stil
   bij het woordje “samen”
   maar het is een groot gemis
   als “samen” uit je leven is
  4. De zon scheen
   de vogels floten
   de bloemen bloeiden
   en toen werd het stil
  5. Waarom zijn er zoveel vragen
   Waarom is er zoveel pijn
   Waarom zijn er zoveel dingen
   Die niet te begrijpen zijn

  Rouwgedichten baby

  1. Nooit zullen we het waarom begrijpen
   Het leven heeft een eigen plan  (God heeft een eigen plan / de Heere heeft een eigen plan)
   Maar al wat lacht en al wat ademt
   Daar ben jij een deeltje van
  2. Je werd geboren om afscheid te nemen
   Zoveel liefde hadden wij je willen geven
   In onze harten zal je altijd blijven leven
  3. Onze grootste wens
   was jij, lief klein mens.
   Echter onze hoop en verlangen
   werden door verdriet vervangen.
  4. Zie, dat ene heldere lichtje
   die ster ver weg en toch dichtbij
   Het zal ons altijd blijven troosten
   Dat sterretje ben jij
  5. Als een bloem, een vlinder, een groot wonder
   zo ben je voor ons
   Zo lief, zo dierbaar, zo bijzonder
   blijf je voor ons
  1. Een groot wonder jou te verwachten.
   Nu leef je voort in onze gedachten.
   Altijd zul je zo bij ons zijn.
   Voor jou geen zorgen, angst of pijn.
   Vaarwel lieve schat.
  2. Je naam werd slechts even
   hier opgeschreven.
   Kort was het leven,
   groots het gegeven.
  3. Een engeltje ging van ons heen
   om in de hemel te bidden.
   Zij was slechts kort in ons midden,
   wij kregen het even te leen.
  4. Adieu ons dapper kind
   Je zult nooit ‘niet’ wezen
   Tot straks, lief kind
   Je zult er altijd zijn.
  5. Geroepen om te leven
   ons gegeven
   ter wereld gekomen
   ons ontnomen
  6. Te kort geleefd, te kort gebloeid,
   je was nog slechts de knop ontgroeid,
   tot volle groei niet gekomen.
   Je blaadjes werden net ontvouwen,
   toen je op vleugels van vertrouwen
   heen vloog naar je mooiste dromen.

  Rouwgedichten kind

  1. Afscheid nemen, je wilt het niet
   Het doet zo’n pijn, het doet zo’n verdriet
   Afscheid nemen was deze keer
   “Ga maar lief, vecht niet meer…”
  2. Waar je ook bent, ‘k zou het niet weten.
   Niet in afstand of tijd te meten.
   Maar ik heb je bij me, diep in mij,
   Daarom ben je zo dichtbij.
   Toon Hermans
  3. Veel heb je ons gegeven,
   veel heb je voor ons betekend.
   Plotseling uit ons leven gedreven,
   blijf je in onze harten leven.
  4. En telkens zullen wij je tegenkomen.
   Zeg nooit: het is voorbij.
   Slechts je lichaam werd ons ontnomen,
   niet wie je was en ook niet wat je zei.
  5. Als tranen een trap kunnen bouwen
   en herinneringen een brug
   Dan klimmen wij hoog naar de hemel
   en nemen wij je gewoon mee terug.
  6. Je was een lieve bengel,
   vrolijk en eigenwijs.
   Nu zing je als een engel
   in het eeuwig paradijs.
  7. Het leven was voor jou een schommel
   die hoger zwaaide dan alle bomen,
   en op het hoogste punt beland,
   ben je in de hemel aangekomen.
  8. Te kort was je leven
   waarin je veel aan een
   ander wilde geven
   Je hebt je eigen zorgen
   achter lachen verborgen.
  1. Klein van lichaam
   groot van geest
   wij zijn er trots op
   dat hij ons voorbeeld is geweest.
  2. Jouw heengaan was te plotseling,
   wij waren op het snelle afscheid
   van ons aller lieveling
   in het geheel niet voorbereid.
   Maar nu je eenmaal bent gegaan
   naar zo verre, vreemde oorden,
   nu geven wij jou wel ruim baan,
   machteloos en zonder woorden.

  Rouwgedichten Toon Hermans

  1. Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
   niet wie je was en ook niet wat je zei.
   Ik zal nog altijd grapjes met je maken.
   Wij zullen samen door het stille landschap gaan>
   Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
   raak je mijn hart nog duidelijker aan.
  2. Sterven is overnachten
   in een vreemd en ijskoud bed.
   Op een nieuwe morgen wachten
   waar de tijd is stilgezet.

   ‘t Is het hoofd ter ruste leggen,
   tot, met een vertrouwde klop,
   Vader aan de deur komt zeggen:
   ‘t Is weer dag, mijn kind sta op!
  1. Als ik dood ben, niet die theatrale rouw
   neem wat Franse kaas, wat stokbrood en wat wijn
   ik wil ook niet in een vaasje op de schouw
   ik wil gewoon een stukje kerkhof zijn.
  2. Pennen kunnen op papier
   schreeuwen, vloeken, ketteren,
   kunnen ook met veel bravoure
   schallen en trompetteren
   maar ze kunnen ook heel zacht
   een stil verdriet genezen
   met de woorden die je nu en dan
   nog eens een keer wil lezen.
  3. Sterven doe je niet ineens
   maar af en toe een beetje
   en alle beetjes die je sterft,
   ‘t is vreemd, maar die vergeet je.
   Het is je dikwijls zelfs ontgaan
   je zegt ik ben wat moe,
   maar op een keer dan ben je
   aan je laatste beetje toe.
  4. Verder van de wereld weg
   elke dag een beetje
   dichter naar de Hemel toe
   elke dag een treetje.
  5. De Dood
   De dood is niet braaf
   en de dood is niet stout
   de dood is niet jong
   en de dood is niet oud
   de dood is geen warmte geen ijzige kilte
   de dood is een veilige heilige stilte.
  6. Vriend.
   Je hebt iemand nodig,
   stil en oprecht,
   die als het erop aankomt
   voor je bidt of voor je vecht.
   Pas als je iemand hebt,
   die met je lacht en met je grient
   dan pas kun je zeggen:
   ‘k heb een vriend.
  7. Liefde
   Zij was er ineens geheel onverwacht
   en zij was de wereld de dag en de nacht
   de tafel de stoelen het brood en het bed
   mijn eerste mijn tweede en het laatste couplet
   de lach die ze lacht is al bijna een kus
   ze past in mijn armen het sluit als een bus
  8. Voor een vriend,
   Nu ‘t rouwrumoer rondom jou is verstomd de stoet voorbij is, de schuifelende voeten nu voel ik dat er ‘n diepe stilte komt en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten en telkens weer zal ik je tegenkomen we zeggen veel te gauw: het is voorbij Hij heeft alleen je lichaam weggenomen niet wie je was en ook niet wat je zei ik zal nog altijd grapjes met je maken we zullen samen door het stille landschap gaan nu je mijn handen niet meer aan kunt raken raak je mijn hart nog duidelijker aan.

  Religieuze rouwgedichten

  1. Uit Gods hand
   ontving je het leven,
   onder Gods hand
   leef je je leven,
   in Gods hand
   geef je je leven terug.
  2. Al kunnen herinneringen niet verdwijnen
   Je hebt zolang bij ons leven gehoord.
   Toch zal Gods licht in de toekomst schijnen,
   De dood heeft niet het laatste woord.
  3. Mij is de blomme een tale,
   Mij is het kruid beleefd.
   Mij groet het altemale
   Dat God geschapen heeft.
   Guido Gezelle
  4. Als je je voet op de andere oever zet
   En het blijkt de hemel te zijn
   Als je dan door een hand wordt aangeraakt
   En het blijkt Gods hand te zijn
   Als je dan muziek hoort
   en het blijkt bevrijding te zijn
   Dan ben je niet heengegaan
   Maar naar Huis gegaan.
  5. Jouw naam, ze staat gegroefd
   in de palmen van Zijn Handen.
   Jouw naam, hier maar tijdelijk
   maar boven voor altijd.
  6. Heer,
   het is nacht, het is donker, het is stil,
   en ik ben alleen
   maar als ik zacht met u praat
   is het donker anders donker
   de stilte is anders stil
   de nacht is anders nacht
   en ik ben anders alleen
   Toon Hermans
  7. Zoals een arend over zijn jongen waakt
   en er voortdurend boven blijft zweven,
   zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt,
   zo heeft de Heer zijn volk geleid.
  8. De Heer heeft gegeven
   liefde in het leven
   moed in het lijden,
   troost bij het scheiden.
  9. Heer wees de rouwenden nabij,
   gedompeld in verdriet en tranen.
   Sta met Uw troostwoord hen terzij,
   leidt hen weer op verlichtte paden.
  10. De mensen van voorbij
   Zij worden niet vergeten
   De mensen van voorbij
   Zijn in een ander weten
   Bij de Heere mogen zij wonen
   daar kan pijn niet komen
   De mensen van voorbij
   Zij leven vrij
  11. De Heer is mijn Herder,
   mij zal niets ontbreken.
  12. Ik geloof in het eeuwige leven
   in de liefde die sterker is dan de dood,
   een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
   en ik geloof dat ik hopen mag
   op een leven met God en met elkaar
   tot in alle eeuwen der eeuwen:
   Glorie voor God en vrede voor de mensen.
   E. Schillebeeckx.
  13. Je bent je weg gegaan
   in wind en tegenwind
   in licht en donker
   in voor- en tegenspoed
   zo hebben we elkaar ontmoet.
   En toch, God droeg je in de palm van Zijn hand.
   Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift.
   Jesaja 49 : 16
  14. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst in Jezus Christus.
  15. Veilig in Jezus’ armen,
   Veilig aan Jezus’ hart.
  16. Zonder dat wij afscheid konden nemen begon je aan je paasfeest, want zo zag je jouw sterven: als een feest, terwijl je zo aan het leven hing.Je zult pas in ons sterven als we jouw stem in ons niet meer horen over eerlijkheid, rechtvaardigheid, je liefde voor het leven, iets meer geluk voor iets meer mensen, vooral de zwaksten, Gods allerliefsten.
  17. Ik ben op reis
   al weet ik niet waarheen
   maar ergens stond geschreven
   dat ik deze weg moest gaan
   en al aarzel ik soms even
   langs deze eindeloze baan
   toch weet ik
   Iemand ging me voor
   en daarom ga ik door.
  18. In ‘s levens droom en schemerschijn
   laat mij in U geborgen zijn.
   Wees in de schaduw van de tijd
   mijn licht, o liefdes werkelijkheid.
   Gezang 472 : 6
  19. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
   ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.
   Psalm 23.
  20. Jezus zei: “Ik ben de opstanding en het leven,
   wie in Mij gelooft, zal leven,
   ook al is hij gestorven”.
   Johannes 11 : 24
  21. Ik zie een poort wijd open staan
   waardoor het licht komt stromen,
   een poort waar ‘k vrijelijk in mag gaan
   om vrede te bekomen.
  22. Alle rivieren stromen naar zee
   maar de zee raakt nooit vol.
   Prediker 1 : 7.
  23. Niemand leeft voor zichzelf,
   niemand sterft voor zichzelf.
   Als we leven, leven wij voor de Heer,
   en als wij sterven, sterven wij voor de Heer.
   Romeinen 14 : 7 en 8.
  24. Rust nu maar uit – je hebt je strijd gestreden;
   Je hebt het als een moedig vrouw/man gedragen.
   Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
   En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan.
   Rust nu maar uit – je taak is af gekomen;
   vandaag heeft God de kroon op ‘t werk gezet
   dat je eenmaal in Zijn kracht hebt ondernomen.
  25. Ik ben de verrijzenis en het leven
   Wie in Mij gelooft zal leven,
   ook al is hij gestorven, en ieder
   die leeft in geloof aan Mij,
   Zal in eeuwigheid niet sterven.
  26. Eens breekt het koord;
   en niets voorkomt een val.
   Maar onder ons zijn eeuwige vaderarmen;
   het vangnet van Zijn liefde en erbarmen,
   waarin Hij ons voor eeuwige bergen zal.

  Spreuken en psalmen voor op de uitvaartkaart

  1. Zie, ik maak alle dingen nieuw.                Openbaring 21:5
  2. Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. Filippenzen 4:12-13
  3. Ik heb lief wie mij liefhebben
   Wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Spreuken 8:17
  4. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
   Jesaja 40:8
  5. Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij opnemen.
   Psalm 49:16

  Diverse rouwgedichten

  1. Strooi uit mijn as
   voor alle winden,
   dat wat mijn lichaam was
   de weg kan vinden
   naar alles wat het eens beminde,
   naar wolk en zee
   en zich daarmee
   verbinden.
  2. Eerst is je wereld groot
   je kunt er reizen tot en met
   maar heel dicht bij de dood
   is hij niet groter dan je bed.
   Maar als het wonder is geschied
   waarop de mensen hopen
   dan gaat als je je ogen sluit
   een nieuwe wereld open
  3. Troost
   Niemand gaat echt dood.
   Iedereen leeft voort.
   In andermans denken, doen en voelen
   en als je goed geleefd hebt,
   dan leef je na de dood
   meer dan ooit te voren.
  4. Jij ging stil van ons weg
   eenzaam en zonder gerucht
   in de vroege ochtend
   jij kon niet meer opstaan
   jij ging een ander licht tegemoet
   vriendelijk en veilig
   om bij te schuilen
   mag dat licht jou groeten en omarmen
   een schuilplaats voor jou zijn.
  5. Pijn is, jou niet meer horen praten.
   Pijn is, jou niet meer horen lachen.
   Jou missen, is onze grootste pijn.
   Jou vergeten, kunnen wij niet.
   Wij leven dan ook met een stil verdriet.
  6. Er is een boom geveld met lange groene lokken.
   Hij zuchtte ruisend als een kind.
   Terwijl hij viel, nog vol van zomerwind.
   Ik heb de kar gezien, die hem heeft weggetrokken.
  7. ‘t Verlies was er al voor het einde
   de rouw, voordat het afscheid kwam,
   toen die onzekere verwarring
   bezit van haar/hem nam.
   Wij voelden mee haar/zijn stil verdriet.
   Nu rouwen wij, maar treuren niet.
  8. Dit eiland.
   Hoe zijn wij hier geland,
   waartoe ………… vanwaar …… … ?
   Ligt ergens aan het strand dat vreemde schip nog klaar?
   En als het anker is gelicht, naar waar ……naar waar?
   Stil,… sluit de deuren dicht;
   bemin elkaar.
   A. Roland Holst.
  9. Als je echt van iemand houdt
   iemand alles toevertrouwt
   één die je echt weet wie je bent
   ook je zwakke plekken kent
   die je staat en vergeeft
   één die ‘naast’ en ‘in’ je leeft
   dan voel je pas wat leven is
   en dat liefde geven is.
  10. Leven is geen begin
   en evenmin
   is dood een einde:
   slechts vormen van verandering in het zijnde
  11. Niet op ieders voorhoofd staat,
   hoe het met haar van binnen gaat,
   menigmaal heeft menig hart,
   midden onder het lachen smart.
  12. Je wilde nog zoveel
   maar had niet meer de kracht.
   Je ziekte had je volkomen in zijn macht.
   Je was moe, je hebt je strijd gestreden.
   Al je zorgen en verdriet
   behoren nu tot het verleden.
  13. Sterven is in feite: het roer weer in handen geven van zijn rechtmatige eigenaar: de eeuwige natuur.
   Gerrit Komrij.
  14. Veel fijne herinneringen
   verzachten onze smart.
   Voorgoed uit ons midden
   maar altijd in ons hart.
  15. Geboren worden en sterven
   beginnen op hetzelfde ogenblik.
  16. Ik ben een mens en ik kan
   niet rekenen op de dag van morgen
   Sofokles.
  17. Het einde.
   Er zal een uur zijn, dat je niet meer zult herdenken
   een avond, die je niet ziet ondergaan,
   wanneer aan het raam een vreemdeling zal wenken en je ziel verwonderd op zal staan.
  18. Vrees niet het leven te verliezen, want de
   dood is slechts een verandering van woning.
   Pythagoras.
  19. Het leven is rijping, de pluk is de dood.
   J.V. Teunissen
  20. De dood is een soort spiegel
   die licht laat vallen op wat de
   echte werkelijkheid van het leven is.
   Piet Wijnker.
  21. En toch – telkens zullen
   we je tegenkomen
   zeg nooit: “het is voorbij”.
   slechts je lichaam werd ons ontnomen
   niet wie je was, en ook niet wat je zei ……..
  22. Plotseling ging jij heen.
   Nu ben ik alleen.
   Onuitsprekelijk verdriet.
   Vergeten zal ik je niet.
   Vaarwel.
  23. Omdat er liefde is
   bestaat er geen voorbij
   in alle eeuwigheid ben jij.
  24. Afscheid is er niet genomen,
   afscheid zal er ook nooit komen.
   Eeuwig fluisteren wij jouw naam,
   in onze harten zal je blijven bestaan.
  25. De dood behoort tot het leven, gelijk de geboorte.
   Zoals het optillen behoort ook het
   neerzetten van de voet tot het lopen.
  26. Sterven is een wet, geen straf.
  27. Ieder einde is een begin.
  28. Liefde verandert niet door de dood,
   er is niets dat verloren gaat.
   Alles is uiteindelijk bestemd voor de Oogst.
  29. De levensklok is ten eind gelopen,
   ‘t ijverig tikken is voorgoed verstomd.
   Nu gaat voor haar de Hemel open,
   tijdloos is de eeuwigheid die komt.
  30. Een uniek mens is heengegaan
   Nu zijn wij verbijsterd en bedroefd,
   maar zij/hij zal altijd bij ons blijven
   door de onuitwisbare indruk
   die zij/hij achterlaat.
   Overal en altijd verspreidde zij warmte en liefde.
  31. Je wilde nog zoveel, maar je had niet meer de kracht
   De ziekte had je volkomen in zijn macht.
   Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.
   Al je zorgen en verdriet beren nu tot het verleden
  32. Als je in je levensstrijd
   warmte om je heen hebt verspreid
   als je iemand die daar treurt
   hebt getroost en opgebeurd,
   als je hielp waar je het kon
   aan wat licht en aan wat zon,
   als je een goed voorbeeld geeft
   heb je niet voor niets geleefd.
  33. Moeder zijn is alles geven
   zorgen en lijden, liefde en leven,
   Moeder zijn is alles derven
   alles …………. en tevreden ………. sterven.
  34. Rust nu maar uit
   Je bent nu bevrijd uit je lijden,
   maar ach, wat is het zwaar
   van jou te moeten scheiden.
  35. Je kan een vriend duizend mijlen vergezellen,
   maar éénmaal moet je afscheid nemen.
  36. Het is ons maar geleend,
   de vele mooie dingen.
   Ons onbetwistbaar eigendom,
   zijn de herinneringen.
  37. De mooiste bloem wordt het eerst geplukt.
  38. Tevreden worden is een gunst
   Tevreden lijken is een kunst
   Tevreden zijn is een meesterstuk
   Tevreden blijven is het grootste geluk.
  39. Wanneer mijn werk gedaan zal zijn,
   mijn adem stil, mijn ogen dicht
   geneest mij van de laatste pijn
   dit nooit verloren vergezicht.
   Wat een gemis……
   alleen nog herinnering.
  40. Zoveel soorten verdriet
   ik noem ze niet.
   Maar één, het afstand doen en scheiden.
   En niet het snijden doet zo’n pijn,
   maar het afgesneden zijn.
  41. Telkens weer u tegenkomen
   men zegt te gauw: het is voorbij,
   alleen uw lichaam werd weggenomen
   niet wat u was en wat u zei.
  42. Pijn is, jou niet meer horen praten.
   Pijn is, jou niet meer horen lachen.
   Jou missen, is onze grootste pijn.
   Jou vergeten, kunnen wij niet.
   Wij leven dan ook met een stil verdriet.
  43. Houden van iemand
   doet vaak pijn
   vooral als diegene
   niet meer bij je kan zijn.
  44. Mensen, hun dagen zijn als gras.
   zij bloeien als de bloemen in het open veld,
   dan waait de wind en ze zijn verdwenen,