Kennisbank

In de Kennisbank van Meride vindt u informatie over de belangrijkste onderdelen van uitvaartverzorging, zoals verzekeringen, rouwkaarten, begraven, cremeren en asbestemmingen.

Uitvaartkisten

Het bewust kiezen van de uitvaartkist als laatste omhulling van je dierbare. Bij Meride beseffen we dat dat een zware opgave is.

nazorg

Rouwkaarten

Wij hebben een ruime selectie aan uitvaartteksten voor u verzameld, bedoeld als handreiking, om datgene wat moeilijk te verwoorden is

Uitvaartverzekeringen

Volgens de Autoriteit Financiële Markten handelden met name de vijf grootste uitvaartverzekeraars onvoldoende in het belang van de klant

Begraven, cremeren of doneren

De keuze tussen begraven, cremeren of doneren heeft onomkeerbare consequenties en dient dan ook weloverwogen genomen te worden.

Afscheidsideeën

Definitief afscheid nemen van een geliefde, van een dierbare, hoe doe je dat? Bij de eerste bespreking moeten vooral beslissingen genomen worden.

Opbaren

Opbaren wil zeggen dat een overledene, na verzorging en aankleding, hetzij thuis of in een uitvaartcentrum, op een bed of in een uitvaartkist neergelegd wordt

Catering

Door de eeuwen heen hebben mensen met elkaar gegeten, niet alleen om te vieren, maar juist ook om te troosten.

Uitvaartmuziek

‘Na stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van het onzegbare’ aldus Aldous Huxley. Dit gezegde geeft aan hoe essentieel muziek is.

Toespraak tijdens de uitvaart

Bij het voorbereiden van een afscheid komt onvermijdelijk de vraag: wordt er gesproken tijdens de uitvaart, en zo ja, wie gaat dat dan doen?

Rituelen

Rituelen zijn handelingen die uiting geven aan dat wat moeilijk te zeggen is. Woorden zijn niet altijd toereikend genoeg om je gevoel weer te geven.

Asbestemmingen

In een crematorium moet de as van de overledene minimaal een maand bewaard worden. Dit is vastgelegd in de Wet op de lijkbezorging.

Uitvaartlocaties

Elk crematorium en veel begraafplaatsen beschikken over een ruimte om een afscheidsplechtigheid te houden. Deze ruimte wordt meestal aula genoemd.

rouwadvertentie

Rouwgedichten

Meride Uitvaartverzorging biedt u een lijst met voorbeelden van rouwgedichtens die gebruikt kunnen worden op de uitvaartkaart.

Euthanasie

Het woord euthanasie komt uit het Oudgrieks en betekent ‘de goede dood’. De patiënt wordt door een arts eerst in coma gebracht.

Repatriëren

Wanneer iemand in een land overlijdt dat niet zijn geboorteland is, ontstaat de wens of de noodzaak om het lichaam over te brengen naar het land van herkomst.

bloemen

Dankbetuigingen

Na de uitvaart is het een goede gewoonte om via een kaartje degenen die bij de uitvaart aanwezig waren, te bedanken.

Thanatopraxie

Sinds enkele jaren is het ook in Nederland toegestaan om een overledene door middel van een lichte balseming te behoeden voor snelle verandering.

Vervoer

Een belangrijk onderdeel van de uitvaart is de rouwstoet. Meride Uitvaartverzorging is zeer ruim georiënteerd en kan in feite elke vorm van vervoer voor u regelen.

Hoe lang duurt een begrafenis?

U kunt gemiddeld uitgaan van 2 uur. Heeft de uitvaart een condoleance vooraf, kerkdienst met begrafenis en daarna koffie, dan kunt u rekenen op zo’n 3 tot 4 uur.

Etiquette

Hield men zich in vroeger tijden vooral aan vaste regels bij een uitvaart, in deze tijd van individualisering wordt er nogal eens van afgeweken.

Na hoeveel dagen begrafenis?

Wanneer iemand komt te overlijden staat de tijd tussen dit moment en een begrafenis of crematie vast.

Wat draag je op een begrafenis

U bent in principe vrij om aan te trekken wat u wilt. Er zijn wel een aantal ongeschreven regels waar rekening mee gehouden dient te worden.

Sprekers en ritueelbegeleiders

Ritueelbegeleiding wil zeggen dat de inhoudelijke kant van de uitvaart door een professional wordt vormgegeven en begeleid.

Begrafenis boeketten

Welke bloemen zijn het meest geschikt voor een begrafenis of crematie? Het is een vraag die we regelmatig horen.