Home » Kennisbank

Kennisbank

In de Kennisbank van Meride vindt u informatie over de belangrijkste onderdelen van uitvaartverzorging, zoals verzekeringen, rouwkaarten, begraven, cremeren en asbestemmingen.

Het bewust kiezen van de uitvaartkist als laatste omhulling van je dierbare. Bij Meride beseffen we dat dat een zware opgave is. Wij maken die keuze l

...
merideuitvaartverzorging kist

Meride Uitvaartverzorging  heeft een ruime selectie aan uitvaartteksten voor u verzameld, bedoeld als handreiking, om datgene wat moeilijk te verwoor

...
rouwkaarten

De laatste tijd is er in de media ophef geweest over te dure en niet passende uitvaartverzekeringen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten handel

...
uitvaartverzekeringen Meride uitvaartverzorging uitvaartzorg begrafenisondernemer

De keuze tussen begraven, cremeren of doneren heeft onomkeerbare consequenties en dient dan ook weloverwogen genomen te worden. Zeker als de overleden

...
begraven cremeren doneren aan de wetenschap Meride uitvaartverzorging uitvaartzorg begrafenisondernemer

Definitief afscheid nemen van een geliefde, van een dierbare, hoe doe je dat? Bij de eerste bespreking moeten vooral beslissingen genomen worden in ke

...
afscheidsideeen Meride uitvaartverzorging uitvaartzorg begrafenisondernemer

Opbaren wil zeggen dat een overledene, na verzorging en aankleding, hetzij thuis of in een uitvaartcentrum, op een bed of in een uitvaartkist neergele

...
opbaren lichte balseming thanatopraxie Meride uitvaartverzorging uitvaartzorg begrafenisondernemer

Door de eeuwen heen hebben mensen met elkaar gegeten, niet alleen om te vieren, maar juist ook om te troosten. Het kan een boodschap zijn van de overl

...
catering  Meride uitvaartverzorging uitvaartzorg begrafenisondernemer

‘Na stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van het onzegbare’ aldus Aldous Huxley. Dit gezegde geeft aan hoe essentieel muziek is tijdens

...
uitvaartmuziek  Meride uitvaartverzorging uitvaartzorg begrafenisondernemer

Bij het voorbereiden van een afscheid komt onvermijdelijk de vraag: wordt er gesproken tijdens de uitvaart, en zo ja, wie gaat dat dan doen? Niet ie

...
toespraak Meride uitvaartverzorging uitvaartzorg begrafenisondernemer

Rituelen zijn handelingen die uiting geven aan dat wat moeilijk te zeggen is. Woorden zijn niet altijd toereikend genoeg om je gevoel weer te geven. E

...
rituelen Meride uitvaartverzorging uitvaartzorg begrafenisondernemer

Verplichte bewaartermijn van de as In een crematorium moet de as van de overledene minimaal een maand bewaard worden. Dit is vastgelegd in de Wet op d

...
asbestemming Meride uitvaartverzorging uitvaartzorg begrafenisondernemer

Elk crematorium en veel begraafplaatsen beschikken over een ruimte om een afscheidsplechtigheid te houden. Deze ruimte wordt meestal aula genoemd. He

...
uitvaartlocaties Meride Uitvaartverzorging uitvaartzorg begrafenisondernemer

Meride Uitvaartverzorging biedt u een lijst met voorbeelden van rouwgedichtens die gebruikt kunnen worden op de uitvaartkaart. Rouwgedichten zijn

...
Meride uitvaart

Het woord euthanasie komt uit het Oudgrieks en betekent ‘de goede dood’. De patiënt wordt door een arts eerst in coma gebracht en daarna volgt ee

...
uitvaart

Wanneer iemand in een land overlijdt dat niet zijn geboorteland is, ontstaat de wens of de noodzaak om het lichaam over te brengen naar het land van h

...
Repatrieren

Na de uitvaart is het een goede gewoonte om via een kaartje degenen die bij de uitvaart aanwezig waren, te bedanken. De adressen hiervoor zijn verzame

...
dankbetuiging kaart

Sinds enkele jaren is het ook in Nederland toegestaan om een overledene door middel van een lichte balseming te behoeden voor snelle verandering van u

...
Rouwvervoer

Een belangrijk onderdeel van de uitvaart is de rouwstoet. Meride Uitvaartverzorging is zeer ruim georiënteerd en kan in feite elke vorm van vervoer v

...
Rouwauto

Hoe lang een begrafenis duurt is afhankelijk van de keuzes die u maakt. Betreft het een kleine sobere uitvaart, dan duurt deze minder lang dan een u

...
Exclusieve uitvaart

Hield men zich in vroeger tijden vooral aan vaste regels bij een uitvaart, in deze tijd van individualisering wordt er nogal eens van afgeweken. Zowel

...
Etiquetten

Wanneer iemand komt te overlijden staat de tijd tussen dit moment en een begrafenis of crematie vast. Dit is opgenomen in artikel 16 van de Wet op de

...

Welke kleding is gepast om te dragen op een begrafenis? U bent in principe vrij om aan te trekken wat u wilt. Er zijn wel een aantal ongeschreven rege

...

Ritueelbegeleiding wil zeggen dat de inhoudelijke kant van de uitvaart door een professional wordt vormgegeven en begeleid. Er bestaat een duidelijk v

...

Welke bloemen zijn het meest geschikt voor een begrafenis of crematie? Het is een vraag die we regelmatig horen. Hoewel er niet echt etiquette bestaat

...